Znaleziono 19 artykułów

Jerzy Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poszerzanie pola słyszenia Magdalena Lachman Jerzy Wiśniewski s. 5-7
Biblijne źródła Herbertowskiej koncepcji słowa poetyckiego : (na wybranych przykładach) Jerzy Wiśniewski s. 21-37
Czy Maurycy Mochnacki koncertował, grając na klawikordzie? : uwagi na marginesie wiersza Jana Lechonia Jerzy Wiśniewski s. 41-46
"Arietta" Jarosława Iwaszkiewicza Jerzy Wiśniewski s. 85-97
Piosenka o piosence według Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory Jerzy Wiśniewski s. 92-109
Lira i struna w poezji Zbigniewa Herberta Jerzy Wiśniewski s. 109-126
Muzyczny rezonans w świecie : o niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jerzy Wiśniewski s. 121-148
Poeta i dźwięki w nowym mieszkaniu : uwagi o cyklach wierszy "Trynkowanie mrówkowca" i "Niedzielojda" z tomu "Odczepić się" Mirona Białoszewskiego Jerzy Wiśniewski s. 129-138
Gosławice Jana Chryzostoma Paska Jerzy Wiśniewski s. 165-175
"Gosławice Jana Chryzostoma Paska", Jerzy Wiśniewski, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Jerzy Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 168
Morze i muzyka polifoniczna : uwagi o wierszu "Sól konstrukcji" Mirona Białoszewskiego Jerzy Wiśniewski s. 237-242
Pielgrzymowanie i muzyka : uwagi o wierszu "Stara Pieśń na Binnarową" Mirona Białoszewskiego Jerzy Wiśniewski s. 245-253
Uwagi o inspiracjach muzycznych dwu wierszy Wojciecha Wencla: "Srebrne i złote" oraz "Oda na dzień św. Cecylii" Jerzy Wiśniewski s. 245-252
Jerzy Poradecki (10 czerwca 1942 - 29 października 2008) Jerzy Wisniewski Marzena Woźniak-Łabieniec s. 253-259
Polacy przy jedzeniu i za stołem w piosenkach Wojciecha Młynarskiego Jerzy Wiśniewski s. 269-280
W sprawie badań nad pograniczem Jaćwieży : Aleksander Kamiński, Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Sliny, "Wiadomości Archeologiczne" 1956, t. 23, z. 2, s. 131-168 Jerzy Wiśniewski s. 319-326
"Histoire des Sapieha (1440-1970) : essai de généalogie, d'héraldique et d'iconographie", D[ominique] Labarre de Raillicourt, Paris 1970 : [recenzja] Jerzy Wiśniewski Dominique Labarre de Raillicourt (aut. dzieła rec.) s. 338-342
Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta Jerzy Wiśniewski s. 353-380
W sprawie układu spisu urzędników ziemskich Polski późnośredniowiecznej i nowożytnej Jerzy Wiśniewski s. 675-677