Znaleziono 4 artykuły

Zdzisław Mrożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
"W kręgu narodzin polskiej powieści psychologicznej. (Studia o prozie narracyjnej Ludwika Sztyrnera)", Zdzisław Mrozek, Bydgoszcz 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Narodziny i rozwój pierwiastka psychologicznego w polskiej prozie narracyjnej", Zdzisław Mrozek [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku"(red. nauk. J. Konieczny), Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"O poglądach estetyczno-krytycznych Ludwika Sztyrmera w świetle >>Listów z Polesia<<", Zdzisław Mrożek [w:] " Szkice z historii i teorii literatury", Poznań-Bydgoszcz 1971 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Zdzisław Mrożek (aut. dzieła rec.) s. 182