Znaleziono 7 artykułów

Bronisław Biliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uroczystości 150-lecia urodzin Juliusza Słowackiego we Włoszech Bronisław Biliński s. 79-80
"Z Mickiewiczem w Ferrarze: w domu i u grobu Ariosta. (W pięćdziesiątą rocznicę urodzin twórcy >>Orlanda Szalonego<<)", Bronisław Biliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 83
"Rzymskie itineraria Cypriana Norwida", Bronisław Biliński, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 174
"Nad antykiem i >>Italią<< Marii Konopnickiej", Bronisław Biliński [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna di commiato", Bronisław Biliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Messagio e itinerari Copernicani. Celebrazioni Italiane del V Centenario della nascita di Niccolo Copernico 1473-1973", Bronisław Biliński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja]. Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Najstarszy życiorys Mikołaja Kopernika z roku 1588 pióra Bernardina Baldiego", Bronisław Biliński, Wrocław 1973 : [recenzja] Andrzej Kempfi Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 595-597