Znaleziono 7 artykułów

Jan Zaremba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Cieślikowska Roman Loth Jan Zaremba s. 61-66
"Przekład "Jerozolimy wyzwolonej" Tassa w romansach wierszowanych Wacława Potockiego", Jan Zaremba, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 107
"Polska literatura na Śląsku", Jan Zaremba, Katowice 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 125
"Trwałe wartości literatury polskiej na Śląsku w XVII wieku", Jan Zaremba, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN" R.VIII (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 145
"Dwaj pierwsi pisarze polscy na Śląsku Cieszyńskim", Jan Zaremba, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", R. 10 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 178
"Śląski Korbut" Jan Zaremba s. 272-274
"Wybór pism", Adam Gdacjusz, opracowali Henryk Borek i Jan Zaremba, redaktor naukowy Stanisław Rospond, Warszawa-Wrocław 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Pisarzy Śląskich, Seria A, (Starośląska), Nr 2, redaktor naczelny Stanisław Rospond, Instytut Śląski Opolu, ss. 460, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Roman Pollak Henryk Borek (aut. dzieła rec.) Adam Gdacjusz (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 275-280