Znaleziono 1 artykuł

Adam Gdacjusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wybór pism", Adam Gdacjusz, opracowali Henryk Borek i Jan Zaremba, redaktor naukowy Stanisław Rospond, Warszawa-Wrocław 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Pisarzy Śląskich, Seria A, (Starośląska), Nr 2, redaktor naczelny Stanisław Rospond, Instytut Śląski Opolu, ss. 460, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Roman Pollak Henryk Borek (aut. dzieła rec.) Adam Gdacjusz (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 275-280