Znaleziono 17 artykułów

Jan Józef Lipski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania prądów literackich i form gatunkowych Jan Józef Lipski s. 3-14
Konferencja poświęcona pracom nad Podręcznikiem uniwersyteckim historii literatury polskiej Jan Józef Lipski s. 5-9
Konferencja Redakcji i Zespołu Autorskiego Uniweryteckiego Podręcznika Historii Literatury Polskiej IBL PAN Jan Józef Lipski s. 5-8
Sympozjum Koła Polonistycznego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Jan Józef Lipski s. 92-93
Miron widziany przeze mnie Jan Józef Lipski s. 143-153
Osobowość twórcza Jan Józef Lipski s. 167-188
"Warszawscy >>Pustelnicy<< i >>Bywalscy<<. Felietoniści i kronikarze. T. 1-2", Jan Józef Lipski, Warszawa 1973 : [recenzja] Jan Józef Lipski Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Franko i Kasprowicz", Mikołaj Kuplowski, "Slavia Orientalis" nr 2 (1974) : [recenzja] Jan Józef Lipski Mikołaj Kuplowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Twórczość literacka Stafana Grabińskiego (1887-1936)", Artur Hutnikiewicz, Toruń 1959, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 8, zeszyt 2, s. 481, 3 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Jan Józef Lipski Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 276-282
"Listy zebrane", Eliza Orzeszkowa, pod redakcją Jana Baculewskiego, tom 1, do redaktorów i wydawców: Józefa Sikorskiego, Gebethnera i Wolffa, Franciszka Salezego Lewentala, Wacława Makowskiego, Erazma Piltza, Stanisława Posnera, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 419, 1 nlb., 1 l. erraty, tablic 8 : [recenzja] Jan Józef Lipski Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 284-293
"Osobowość twórcza", Jan Józef Lipski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 298
"U podstaw Awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk", Stanisław Jaworski, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Jan Józef Lipski Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 310-316
"Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891", Jan Józef Lipski, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 22, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 360, 4 nlb. : [recenzja] Roman Loth Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Kroniki" Bolesława Prusa w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego Jan Józef Lipski Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Wacław Rolicz-Lieder", Maria Podraza-Kwiatkowska, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 16, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 252, 2 nlb. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jan Józef Lipski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 382-390
Pozycja "Hymnów" Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu Jan Józef Lipski s. 411-438
"Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka", Michał Głowiński, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego: Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 9, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 274, 2 nlb. : [recenzja] Jan Józef Lipski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 598-610