Znaleziono 33 artykuły

Ryszard Przybylski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stawrogin Ryszard Przybylski s. 9-37
Słowo i światło w IV części "Dziadów" Ryszard Przybylski s. 15-22
Grób klasycystyczny Ryszard Przybylski s. 22-39
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (wrzesień 1961 r.). Ryszard Przybylski s. 24-25
Tombeaux vides Ryszard Przybylski Max Blusztajn (tłum.) s. 57-102
Epifania Bóstwa Muzyki Ryszard Przybylski s. 62-86
Eros et Thanatos Ryszard Przybylski Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 83-109
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
"Świat jako maszyna piekielna", Ryszard Przybylski [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 102
"Pogański Rzym Mandelstama", Ryszard Przybylski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 134
Herling-Grudziński - years after Anna Nasiłowska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) S. Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 147-149
"Stawrogin", Ryszard Przybylski, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 167
"To jest klasycyzm", Ryszard Przybylski, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ogrody romantyków", Ryszard Przybylski, Kraków 1978 : [recenzja] Alina Siomkajło Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 172-177
"Eros i Tanatos : "Brzezina" Jarosława Iwaszkiewicza", Ryszard Przybylski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Eros i Tanatos : proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Ogrody romantyków", Ryszard Przybylski, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Rozhukany koń : esej o myśleniu Juliusza Słowackiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1999 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 246-255
"Художественная проза. Размышления и разборы", Виктор Шкловский, Москва 1959, „Советский ПисателЬ”, s. 628 : [recenzja] Ryszard Przybylski Виктор Шкловский (aut. dzieła rec.) s. 282-290
"Słowo i światło w IV części >>>Dziadów<<", Ryszard Przybylski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 290
Z nowych serii wydawniczych IBL Krzysztof Dmitruk Alina Kowalczykowa Teresa Michałowska Ryszard Przybylski Małgorzata Semczuk s. 298-312
"Grób klasycystyczny", Ryszard Przybylski, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 299
"Testament zamordowanego Królestwa", Ryszard Przybylski, "Twórczość" nr 5 (1980) : [recenzja] Małgorzata Walicka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 301
"Wtajemniczenie w los", Ryszard Przybylski, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 312
"Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 334
"Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Rejman Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 341-347
"Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Jan Prokop Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 349-352
"Ogrody romantyków", Ryszard Przybylski, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Koszycka-Wyszyńska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 373-378
"Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Janina Rosicka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Zejście z Kapitolu", Ryszard Przybylski, "Twórczość" nr 12 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 413
Polska poezja klasyczna po roku 1956 Ryszard Przybylski s. 501-538
"Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 892-898