Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Walicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Sztuka i Naród<< a uniwersalizm", Maria Gutowska, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz". Studia Filologiczne z.5, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Małgorzata Walicka Maria Gutowska (aut. dzieła rec.) s. 237
"Burleski Macka Senneta a teatr Eugène Ionesco", Ewa Andruszko, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Małgorzata Walicka Ewa Andruszko (aut. dzieła rec.) s. 259
"Testament zamordowanego Królestwa", Ryszard Przybylski, "Twórczość" nr 5 (1980) : [recenzja] Małgorzata Walicka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 301
"Muzyka jako wtajemniczenie", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Walicka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 331
"Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim", Lesław Tatarowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Małgorzata Walicka Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 345