Znaleziono 7 artykułów

Jadwiga Rytel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problemów barokowej groteski Jadwiga Rytel s. 39-45
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
"Z problemów barokowej fantastyki i groteski. / Na marginesie twórczości Krzysztofa Piekarskiego Teresa Lancholc Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 110
"Kartka z dziejów stosunków polsko-toskańskich", Jadwiga Rytel [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 121
Jadwiga Pietrusiewiczowa (2 kwietnia 1911 - 15 marca 1977) [nekrolog] Jadwiga Rytel s. 387-390
"„Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej", Jadwiga Rytel, Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom 11, s. 198, 2 nlb. : [recenzja] Marian Kaczmarek Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 519-524
"„Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej", Jadwiga Rytel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, t. 11, s. 198, 2 nlb. : [recenzja] Władysław Czapliński Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 610-616