Znaleziono 11 artykułów

Marian Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Koźmińskie epitalamium Samuela Twardowskiego", Marian Kaczmarek, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 113
"Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego", Marian Kaczmarek, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 122
">>Nad biegiem małym żywota<< Macieja Stryjkowskiego", Marian Kaczmarek, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 181
Nieznane fragmenty "Pamiętników" Kajetana Koźmiana Marian Kaczmarek Kazimierz Pecold s. 193-214
"Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu. 1582-1584", Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 'Sierotka', opracował Leszek Kukulski, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 254, 6 nlb. + 9 wklejek ilustr. i 1 mapka : [recenzja] Stanisław Drewniak Marian Kaczmarek Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Sarmacka perspektywa sławy. Nad >>Wojną chocimską<< Wacława Potockiego", Marian Kaczmarek, Wrocław 1982 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 213
„Pamiętniki”, T. 1-3, Kajetan Koźmian, przedmowa Artur Kopacz, wstęp, komentarz Juliusz Willaume, wstęp edytorski, komentarz filologiczny Marian Kaczmarek, Kazimierz Pecold, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972 : [recenzja] Kazimierz Pecold Wiesław Śladkowski Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Artur Kopacz (aut. dzieła rec.) Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 276-279
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Barok i barokowość w literaturze polskiej : referaty i komunikaty przedstawione na sesji naukowej w dniach 13-14 kwietnia 1984 r.", red. nauk. Marian Kaczmarek, Opole 1985 : [recenzja] Aneta Mazur Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 360-365
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Marian Kaczmarek Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"„Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej", Jadwiga Rytel, Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom 11, s. 198, 2 nlb. : [recenzja] Marian Kaczmarek Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 519-524
"Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu Radziwiłłowskiego mecenatu", Alojzy Sajkowski, Poznań 1965, Wydawnictwo Poznańskie, s. 252, 4 nlb. + 13 wklejek ilustr. : [recenzja] Marian Kaczmarek Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 575-579