Znaleziono 15 artykułów

Aneta Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Starej lipy cień"... O jednym z epizodów w „Emancypantkach" Bolesława Prusa Aneta Mazur s. 5-15
Dwie utopie realizmu : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Późne lato" Adalberta Stiftera Aneta Mazur s. 5-18
Tematy oniryczne w literaturze polskiej po roku 1863 : przegląd problematyki na wybranych przekładach Aneta Mazur s. 25-53
Nowelistyczny tryptyk Stefanii Chłędowskiej - zagubione ogniwo polskiego "bowaryzmu" Aneta Mazur s. 27-43
Królestwo starych zegarów : myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej Aneta Mazur Jan Tomkowski s. 27-45
Wiek XXI patrzy na wiek XIX. Na marginesie książki Stanisława Wasylewskiego Aneta Mazur s. 80-95
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
"Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stifiera do współczesności", pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole 2007 : [recenzja] Urszula Kowalczuk Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) Aneta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 149-156
"„Lalka”, czyli rozpad świata", Ewa Paczoska, Białystok 1995 : [recenzja] Aneta Mazur Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Nieprawdziwy koniec XIX wieku Sabina Brzozowska Aneta Mazur s. 215-224
"Transcendencja realistów : motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku", Aneta Mazur, Opole 2001 : [recenzja] Agnieszka Paja Aneta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 220-225
Zdzisław Piasecki (16 września 1932 - 3 października 2006) Aneta Mazur s. 255-257
"Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej", Aneta Mazur, Opole 2010 : [recenzja] Joanna Lekan-Mrzewka Aneta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 327-332
"Barok i barokowość w literaturze polskiej : referaty i komunikaty przedstawione na sesji naukowej w dniach 13-14 kwietnia 1984 r.", red. nauk. Marian Kaczmarek, Opole 1985 : [recenzja] Aneta Mazur Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 360-365
Archeologia dziewiętnastowiecznej pamięci w insurekcyjnym tryptyku Jarosława Iwaszkiewicza ("Noc czerwcowa", "Zarudzie", "Heydenreich") Aneta Mazur s. 393-423