Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Cieński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryteria oceny prozy pamiętnikarskiej Andrzej Cieński s. 17-36
"Dzieje moje własne" Wirydianny Fiszerowej na tle pamiętnikarstwa oświeceniowego Andrzej Cieński s. 23-41
"Kryteria oceny prozy pamiętnikarskiej", Andrzej Cieński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 87
"Pamiętniki i autobiografie światowe", Andrzej Cieński, Wrocław 1992 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Narodziny powieści w Polsce", Andrzej Cieński, "Nurt", nr 5 (1970) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 125
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 128
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 159
"Pejzaż Wrocław. Zagadnienie obrazu miasta we współczesnej literaturze polskiej na przykładzie prozy o Wrocławiu", Andrzej Cieński, Wrocław 1970 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Wokół „Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści", opracował Jerzy Jackl, opracowała typograficznie Elżbieta Sokołowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 582, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Andrzej Cieński Jerzy Jackl (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 280-285
"Proza Jędrzeja Kitowicza", Przemysława Matuszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom 2, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 166 + 2 nlb. : [recenzja] Andrzej Cieński Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 347-356
"Utwory poetyckie", tom pierwszy, Julian Przyboś, Kraków 1984 : [recenzja] Andrzej Cieński Julian Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 364-368
"O Julianie Przybosiu : wspomnienia, studia, szkice", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 1983 : [recenzja] Andrzej Cieński Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Возникновенне польского просветительского романа : проблемы национального и общеевропейского", А. В. Липатов, Москва 1974 : [recenzja] Andrzej Cieński А. В. Липатов (aut. dzieła rec.) s. 421-425
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Marian Kaczmarek Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Jerzy Snopek Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 453-459
"Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom VIII, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 394, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Andrzej Cieński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 460-466