Znaleziono 8 artykułów

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osiemdziesięciolecie "Zarania śląskiego" Krystyna Heska-Kwaśniewicz s. 133-135
"Od <Nowin> do <Trybuny>", Ryszard Hajduk, Katowice 1970 : [recenzja] Krystyna Heska-Kwaśniewicz Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Tajemnicze ogrody 3 : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży", Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2013 : [recenzja] Marlena Gęborska Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji", red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Irena Socha, Katowice 1996 : [recenzja] Agnieszka Paja Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Taki to mroczny czas : losy pisarzy śląskich w okreie wojny i okupacji hitlerowskiej", Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2004 : [recenzja] Zbigniew Zielonka Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 236-243
Zofia Kossak o katowickich biskupach: Arkadiuszu Lisieckim i Stanisławie Adamskim Krystyna Heska-Kwaśniewicz s. 252-257
Bibliografia prac Jadwigi Kucianki Krystyna Heska-Kwaśniewicz s. 299-308
"O Julianie Przybosiu : wspomnienia, studia, szkice", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 1983 : [recenzja] Andrzej Cieński Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 374-377