Znaleziono 12 artykułów

Artur Sandauer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poezja twórczych potęg natury", Artur Sandauer, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 146
Dzieje kłótliwej przyjaźni (I) Artur Sandauer s. 169-179
Metamorfozy matecznika Ryszard K. Przybylski Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 169-174
"James Joyce- sytuacja i poetyka", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 179
"Samouzupełnienia", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 196
"Ewolucja poezji międzywojennej", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 219
"Zebrane pisma krytyczne. T.1: Studia o literaturze współczesnej; t.2: Studia historyczne i teoretyczne; t.3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka", Artur Sandauer, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 253
"Pisma zebrane. T.1. Studia o literaturze współczesnej, t.2. Studia historyczne i teoretyczne, t.3. Publicystyka, t.4. Pomniejsze pisma krytyczne", Artur Sandauer, Warszawa 1985 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 260
"Sielanka grecka", przełożyła Anna Świderkówna, opracował Jerzy Łanowski, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 80, s. XCVIII, 186; "Sielanki", Teokryt, przełożył i opracował Artur Sandauer, warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 122, 2 nlb. : [recenzja] Mieczysław Brożek Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"O jedności treści i formy", Artur Sandauer, Kraków 1957, Wydawnictwo Literackie, s. 81, 3 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 309-315
"O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem napisać...)", Artur Sandauer, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 361
"Stanowiska wobec...", Artur Sandauer, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 124 + 2 nlb. : [recenzja] Piotr Kuncewicz Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 616-618