Znaleziono 12 artykułów

Artur Sandauer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poezja twórczych potęg natury", Artur Sandauer, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 146
Metamorfozy matecznika Ryszard K. Przybylski Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 169-174
Dzieje kłótliwej przyjaźni (I) Artur Sandauer s. 169-179
"James Joyce- sytuacja i poetyka", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 179
"Samouzupełnienia", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 196
"Ewolucja poezji międzywojennej", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 219
"Zebrane pisma krytyczne. T.1: Studia o literaturze współczesnej; t.2: Studia historyczne i teoretyczne; t.3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka", Artur Sandauer, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 253
"Pisma zebrane. T.1. Studia o literaturze współczesnej, t.2. Studia historyczne i teoretyczne, t.3. Publicystyka, t.4. Pomniejsze pisma krytyczne", Artur Sandauer, Warszawa 1985 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 260
"O jedności treści i formy", Artur Sandauer, Kraków 1957, Wydawnictwo Literackie, s. 81, 3 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 309-315
"Sielanka grecka", przełożyła Anna Świderkówna, opracował Jerzy Łanowski, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 80, s. XCVIII, 186; "Sielanki", Teokryt, przełożył i opracował Artur Sandauer, warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 122, 2 nlb. : [recenzja] Mieczysław Brożek Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem napisać...)", Artur Sandauer, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 361
"Stanowiska wobec...", Artur Sandauer, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 124 + 2 nlb. : [recenzja] Piotr Kuncewicz Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 616-618