Znaleziono 32 artykuły

Andrzej Lam

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kiść sanowej łoziny" : słowo o Marianie Pankowskim Andrzej Lam s. 3-6
Autobiograficzne role podmiotu w poezji Zbigniewa Herberta Andrzej Lam s. 3-10
Broniewski w środku życia Andrzej Lam s. 11-24
Niemilknące echo Andrzej Lam s. 15-18
Bandera na opuszczonym statku: o poezji Aleksandra Janty Andrzej Lam s. 23-32
Dialogowość poezji Herberta Andrzej Lam s. 86-104
Meandry pamięci Andrzej Lam s. 131-133
"Z teorii i praktyki awangardyzmu", Andrzej Lam, Warszawa 1976 : [recenzja] Stanisław Jaworski Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 143-147
Metryki "Zdań i uwag" Adama Mickiewicza wykazujących podobieństwo do epigramów Anioła Ślązaka Andrzej Lam s. 145-170
Z jakiego wydania "Cherubinowego wędrowca" korzystał Mickiewicz? Andrzej Lam s. 151-157
Problem przede wszystkim metodologiczny : na marginesie pracy Z. Klemensiewicza "Składniowa interpretacja stylu" Andrzej Lam s. 158-167
"Krytyk-nauczyciel. (J.Z. Jakubowski o poezji współczesnej)", Andrzej Lam, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 169
"Dialogowość poezji Herberta", Andrzej Lam, "Teksty", nr 1 (1976) : [recenzja] Andrzej Lam Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) P. Graff (tłum.) s. 170-172
"Praw szlachetnych dyktator /Lenin Hanna Kirchner Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 173
"Periodyzacja nowszej literatury polskiej", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 173
"Role pisarza", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wobec niepodległości i rewolucji", Andrzej Lam, "MIesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 184
"Polska awangarda poetycka. Program lat 1917-1923. T. 1-2", Andrzej Lam, Kraków 1969 : [recenzja] Janusz Sławiński Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 185
"... teraz Ty poczywaj", Andrzekj Lam, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 194
"Tradycja i rodowód", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 195
"Natura i cywilizacja", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 199
Z doświadczeń tłumacza Andrzej Lam s. 200-206
"Głosy z ubocza", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 209
"Pamiętnik krytyczny", Andrzej Lam, Kraków 1970 : [recenzja] Stefania Bańcer Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 212
"Wczesna awangarda polska a romantyzm", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 229
"Literatura klęski i spełnienia", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 240
"Rozważania o mecenacie", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 240
"Jan Kochanowski. Rekonesans", Jerzy Ziomek, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 111, 1 nlb. : [recenzja] Andrzej Lam s. 252-260
W sprawie epigramatów Anioła Ślązaka Andrzej Lam s. 271
Anhang : Aszanti Rainer Maria Rilke Mieczysław Jastrun (tłum.) Andrzej Lam (tłum.) Adam Pomorski (tłum.) s. 292-293
"Życie wsród wielu", Stanisław Lam, przygotował do druku Andrzej Lam, Warszawa 1968 : [recenzja] Andrzej Notkowski Stanisław Lam (aut. dzieła rec.) Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 302-305
Jan Zygmunt Jakubowski (23 czerwca 1909 - 11 października 1975) [nekrolog] Andrzej Lam s. 387-391