Znaleziono 8 artykułów

Piotr Roguski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia objawienia Schellinga w recepcji Mickiewicza i Krasińskiego Piotr Roguski s. 59-65
Prasa niemiecka o "Prelekcjach paryskich" Adama Mickiewicza Piotr Roguski s. 90-95
Poezje Mörikego w przekładach Andrzeja Lama Piotr Roguski s. 207-211
"Do przyjaciela wroga. Niemcy w poezji polskiej. Antologia", Piotr Roguski (Hg.), Katowice 2010 : [recenzja] Andrze Kątny Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 337-339
Polenlied 2007 Piotr Roguski s. 339-346
"Tułacz polski nad Renem : literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, indeks oprac. Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jacek Kubiak Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 366-372
"Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, Warszawa 1981 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, Warszawa 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 410-413