Znaleziono 49 artykułów

Edward Martuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marcin Gerss jako nauczyciel (1828-1850) Edward Martuszewski s. 3-25
Preparandy nauczycielskie na Mazurach w pierwszej połowie XIX wieku Edward Martuszewski s. 11-40
Liczebny stan szkolnictwa mazurskiego w 1800 roku Edward Martuszewski s. 17-39
Powstanie seminarium nauczycielskiego w Braniewie w 1811 roku Edward Martuszewski s. 23-35
Warmiński okres życia Władysława Chróścielewskiego Edward Martuszewski s. 25-36
"'Minęły wieki a myśmy ostali', wspomnienia", Jan Boenigk, Warszawa 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Jan Boenigk (aut. dzieła rec.) s. 70-72
"Hindenburg. Porträt eines Militaristen", Wolfgang Ruge, Berlin 1980 : [recenzja] Edward Martuszewski Wolfgang Ruge (aut. dzieła rec.) s. 82-85
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Wojciech Ciesielski Zbigniew Fras Lech Gizelbach Edward Martuszewski Jerzy Przeracki Krystyna Stasiewicz Bohdan Łukaszewicz s. 139-169
"Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej", Gustaw Gizewiusz, przeł. Edward Martuszewski, Olsztyn 2004 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 144-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Literatura niemiecka w Polsce w latach 1918-1939", Jan Chodera, Katowice 1969 : [recenzja] Edward Martuszewski Jan Chodera (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Referat nauczyciela Rudolfa Goerkego z 1875 r. o metodach germanizacji za pośrednictwem szkoły Edward Martuszewski s. 185-196
"Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta", Janusz Pelc, "Studia Staropolskie" T. 16, 1966 : [recenzja] Edward Martuszewski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Słownik pracowników książki polskiej", Warszawa-Łódź 1972 : [recenzja] Edward Martuszewski s. 221-223
"Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków", Wrocław 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski s. 239-245
"Schule der Untertanen. Lehrer und Politik in Preussen 1848-1900. Reihe Historische Perspektiven", Folkert Meyer, hrsg. v. Bernd Martin, Hans-Jürgen Puhle, Wolfgang Schieder, Gottfried Schramm und Heinrich August Winkler, Hamburg 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski Bernd Martin (aut. dzieła rec.) Folkert Meyer (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Puhle (aut. dzieła rec.) Wolfgang Schieder (aut. dzieła rec.) Gottfried Schramm (aut. dzieła rec.) Heinrich August Winkler (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Z księgi pieśni człowieka niemczonego", Wojciech Kętrzyński, wstęp i oprac. Andrzej Wakar ; tytuł oryginału: "Aus dem Liederbuch eines Germanisierten", przekład Andrzej Kamień, Erwin Kruk, Jerzy Ptaszyński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Edward Martuszewski Andrzej Kamień (aut. dzieła rec.) Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Jerzy Ptaszyński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Z księgi pieśni człowieka niemczonego", Wojciech Kętrzyński, przedm. Karol Małłek, przekł. Andrzej Kamień, Erwin Kruk i Jerzy Ptaszyński, posłowie Andrzej Wakar, Olsztyn 1968 : [recenzja] Edward Martuszewski Andrzej Kamień (aut. dzieła rec.) Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Karol Małłek (aut. dzieła rec.) Jerzy Ptaszyński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Księga mojego domu", Leonard Turkowski, Olsztyn-Białystok 1979 : [recenzja] Edward Martuszewski Leonard Turkowski (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne", Tadeusz Oracki, Olsztyn 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 289-291
Konferencja nauczycielska w Olsztynku w 1861 roku Edward Martuszewski s. 297-321
Pierwsze próby wprowadzania języka niemieckiego do szkół elementarnych na Mazurach i południowej Warmii na początku XIX wieku Edward Martuszewski s. 307-325
"Natangen, Landschaft und Geschichte. Gesammelte Beiträge", Emil Johannes Guttzeit, Marburg/Lahn 1977 : [recenzja] Edward Martuszewski Emil Johannes Guttzeit (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Die männliche Bevölkerung in den 48 ländlichen Kirchspielen der Diözesen Rastenburg und Kreuzburg im Jahre 1778 nach den Erfassungslisten der Dienstpflichtigen für den Bau der Festung Graudenz", Reinhold Heling, Hamburg 1979 : [recenzja] Edward Martuszewski Reinhold Heling (aut. dzieła rec.) s. 354-357
"Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum", Edward Martuszewski, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-357
Sprawa zwolnienia radcy Rättiga w 1845 roku Edward Martuszewski s. 359-372
Ks. Franciszek Kaupowicz oraz działalność oświatowa i narodowa w Brąswałdzie w połowie XIX wieku Edward Martuszewski s. 397-411
"Die Landgemeinden des Kreises Ortelsburg. Ein Beitrag zur Besiedlung, Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsgeschichte vom 14. Jahrhundert bis 1945", Max Meyhöfer, Würzburg 1967 : [recenzja] Edward Martuszewski Max Meyhöfer (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818", Jan Pachoński, Warszawa 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, Warszawa 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 410-413
Sprawa Jana Pury Edward Martuszewski s. 412-413
"Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości", Hanna Sawicka, Olsztyn 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Hanna Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 416-418
"Miasta polskie w tysiącleciu", T. 1-2, pod red. nauk. Mateusza Siuchnińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, 1967, : [recenzja] Edward Martuszewski Mateusz Siuchniński (aut. dzieła rec.) s. 419-427
Łużyckie głosy na temat wzajemnych kontaktów polsko-łużyckich w latach 1934-1938 Martin Kasper Edward Martuszewski (tłum.) s. 433-440
"Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka", Wiesław Bieńkowski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Edward Martuszewski Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Generał Józef Zajączek 1752-1828", Jadwiga Nadzieja, Warszawa 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Jadwiga Nadzieja (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Stoi lipa, lipuleczka. Pieśni mazurskie przez Józefa Gąsiorowskiego w 1884 roku zebrane", rękopis pieśni udostępniła i poprzedziła przedmową Zofia Szmydtowa, teksty pieśni transkrybował, wstępem i komentarzem opatrzył Stanisław Świrko, oprac. graficzne Andrzej Strumiłło, Warszawa 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Swat Józef Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Strumiłło (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 439-442
Koncepcja zgermanizowania Litwinów pruskich opracowana i przyjęta do realizacji w latach 1802-1803 Edward Martuszewski s. 441-458
"Preussen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens. Domus hospitalis Theutonicorum. Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1931-1963", Erich Maschke, Bonn-Godesberg 1970 : [recenzja] Edward Martuszewski Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 460-463
"Dzieje oświaty polskiej 1795-1945", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Edward Martuszewski Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 469-471
Pogranicze etniczne zachodnich Mazur Edward Martuszewski s. 469-522
"Ostpreussische Literaturgeschichte mit Danzig und Westpreussen", Helmut Motekat, München 1977 : [recenzja] Edward Martuszewski Helmut Motekat (aut. dzieła rec.) s. 512-514
"Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur", oprac. Tadeusz Oracki, Olsztyn 1977 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"Granica polsko-niemiecka 1919-1939. Z dziejów formacji granicznych", Henryk Dominiczak, Warszawa 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Henryk Dominiczak (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii", Edward Martuszewski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 539-541
"Nawet kamień", Edward Martuszewski, Łódź 1965 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 568-570
Dyskusja nad książką Władysława Ogrodzińskiego "Proporzec z białym barankiem" Edward Martuszewski s. 601-602
Dyskusja nad książką Tadeusza Orackiego "Rozmówiłbym kamień..." Edward Martuszewski s. 603-604
"Am Ostseestrand von Pommern bis Memel. Leben und Wirken des Pfarrers (1790-1862). Von ihm selbst erzählt", Carl Gottlieb Rehsener, hrsg. von Willy Quandt und Hans-Joachim Bahr, Köln und Berlin 1977 : [recenzja] Edward Martuszewski Hans-Joachim Bahr (aut. dzieła rec.) Willy Quandt (aut. dzieła rec.) Carl Gottlieb Rehsener (aut. dzieła rec.) s. 625-626
"Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem", zebrał i oprac. Jarosław Wit Opatrny, Wrocław 1969 : [recenzja] Edward Martuszewski Jarosław Wit Opatrny (aut. dzieła rec.) s. 656-658