Znaleziono 36 artykułów

Robert Traba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięć, język a dyskursy medialne – rozmowa z prof. Astrid Erll, prof. Bożeną Witosz i prof. Robertem Trabą Waldemar Czachur Astrid Erll Robert Traba Bożena Witosz s. 11-19
Historia a wyobrażenia przeszłości Jerzy Bracisiewicz Krzysztof Brzechczyn Andrzej Grajewski Tomasz Kranz Paweł Machcewicz Adam Ostolski Tomasz Stryjek Robert Traba Marek Woźniak Andrzej Zawistowski Anna Ziębińska-Witek s. 13-39
Gedächtnis, Sprache und Mediendiskurse – Gespräch mit Prof. Astrid Erll, Prof. Robert Traba und Prof. Bożena Witosz Waldemar Czachur Astrid Erll Robert Traba Bożena Witosz s. 21-30
Projekt założenia nowego organu prasowego Warmińskiego Związku Diecezjalnego Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych z 1912 roku Robert Traba s. 29-33
Na marginesie artykułu o Żydach w Prusach Wschodnich Janusz Jasiński Andreas Kossert (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) E. Traba (aut. dzieła rec.) s. 85-88
"Preussen und Berlin. Beziehungen zwischen Provinz und Haupstadt", hrsg. von Udo Arnold, Schriftenreihe Nordost-Archiv, h. 22, Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung, h. 2, Lüneburg 1982 ; "Preussen im 19. Jahrhundert", hrsg. von Udo Arnold, Schriftenreihe Nordost-Archiv, h. 25, Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung, h. 4, Lüneburg 1984 : [recenzja] Robert Traba Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 113-116
"Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach", red. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba, przekład tekstów niemieckich Jolanta Pawłowska, Olsztyn-Warszawa 2004 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) Jolanta Pawłowska (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschland. Mit Beiträgen zum Schwerpunktthema "Von den Teilungen Polens bis zur deutschen Reichsgründung. Zum Verständnis der polnischen Frage in Preussen und Deutschland"" Bd. 35, Berlin 1986 : [recenzja] Robert Traba s. 121-124
"Die Polen und die Kirche im Ruhrgebiet 1871-1919. Ausgewählte Dokumente zur Pastoral und kirchlichen Integration sprachlicher Minderheiten im deutschen Kaiserreich", Hans Jürgen Brandt, Münster 1987 : [recenzja] Robert Traba Hans Jürgen Brandt (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Pater Eduard Gehrmann SVD (1888-1960). Diener der Kirche in zwei Diktaturen", Hans Preuschoff, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 4, 1984 : [recenzja] Robert Traba Hans Preuschoff (aut. dzieła rec.) s. 125-128
"Journalist im Dritten Reich", Hans Preuschoff, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 6, 1987 : [recenzja] Robert Traba Hans Preuschoff (aut. dzieła rec.) s. 137-139
Na marginesie książki Andrzeja Staniszewskiego Robert Traba Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Sesje naukowe w stulecie polskiego ruchu robotniczego Robert Traba s. 185-189
"Niemcy-Warmiacy-Polacy 1871-1914. Z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich", Robert Traba, Olsztyn 1994 : [recenzja] Marian Mroczko Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo. Eseje i artykuły", Hans-Ulrich Wehler, wybór i posł. Robert Traba, Warszawa 2001 : [recenzja] Rafał Stobiecki Robert Traba (aut. dzieła rec.) Hans-Ulrich Wehler (aut. dzieła rec.) s. 218-222
Proces sądowy Seweryna Pieniężnego z 1904 roku Robert Traba s. 233-241
Ultramontanizm - pojęcie i jego znaczenie w propagandzie politycznej w Prusach Wschodnich na przełomie XIX i XX wieku Robert Traba s. 239-246
Spotkanie z Georgiem Herde Robert Traba s. 241
"Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec", Robert Traba, Poznań-Warszawa 2005 : [recenzja] Hans Henning Hahn Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 263-268
Eugeniusz Buchholz : przyczynek do biografii Robert Traba s. 267-288
"Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii", Hartmut Boockmann, tł. Robert Traba, Warszawa 1998 : [recenzja] Grzegorz Białuński Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Tematy polsko-ukraińskie. Historia Literatura Edukacja", pod red. Roberta Traby, Olsztyn 2001 : [recenzja] Paweł Pietnoczka Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców", red. Hans-Jürgen Bömelburg, Renate Stößinger, Robert Traba, Olsztyn 2001 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Hans-Jürgen Bömelburg (aut. dzieła rec.) Renate Stößinger (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 298-302
Polityka wobec historii : kontrowersje i perspektywy Robert Traba s. 300-319
[Dziękuję, że za pośrednictwem redakcji...] Robert Traba s. 301
"Ermländische Zeitung" wobec spraw polskich w zaborze pruskim w latach 1885-1886 Robert Traba s. 335-356
"Warmia moich młodych lat", Franciszek Lieder, szkic historyczny i oprac. Janusz Jasiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Lieder (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum", Edward Martuszewski, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge" Bd. 1, 1992, h. 1 : [recenzja] Robert Traba s. 359-361
Obchody setnej rocznicy "Gazety Olsztyńskiej" Robert Traba s. 373-387
Prasa w procesie integracji ziem zachodnich i północnych Robert Traba s. 468-471
Głos w dyskusji o źródłach mówionych ('oral history') na kanwie pracy "Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza" Izabela Lewandowska Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 509-513
Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu : rozważania na podstawie analizy semantycznej polskich obchodów rocznic grunwaldzkich w XX wieku Robert Traba s. 515-531
"Bałwany chwaląc, bez zakonu żył. Szkice i portrety", Andrzej Wakar, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 541-543
"Deutsche Geschichte 1871-1890. Das Kaiserreich in der Ära Bismarck", Dieter Hertz-Eichenrode, Stuttgart-Berlin-Köln 1992 : [recenzja] Robert Traba Dieter Hertz-Eichenrode (aut. dzieła rec.) s. 563-564
Sprawozdanie z dyskusji nad książką Andrzeja Wakara i Wojciecha Wrzesińskiego "Gazeta Olsztyńska w latach 1886-1939" Robert Traba s. 589-594