Znaleziono 27 artykułów

Izabela Lewandowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur : (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie) Janusz Hochleitner Izabela Lewandowska s. 57-74
"Oral history" we współczesnej Polsce : badania, projekty, stowarzyszenia Izabela Lewandowska s. 81-103
Sprawozdanie z sympozjum "Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich" Izabela Lewandowska s. 107-109
Instytut Mazurski w relacji jego współpracy - Hieronima Skorupskiego Izabela Lewandowska s. 137-158
Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku Izabela Lewandowska s. 139-153
„Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii po granicza” : sprawozdanie z konferencji, Lublin 22–23 kwietnia 2016 roku Izabela Lewandowska Sylwia Szkamruk s. 158-159
Kaplica Trójcy Św. na zamku w Lublinie : sesja naukowa 24-26 kwietnia 1997 Izabela Lewandowska s. 172-174
Władysław Ogrodziński : przyczynek do biografii Izabela Lewandowska s. 179-220
Nowa humanistyka a podmiotowość ucznia Izabela Lewandowska s. 237-242
Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie : historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość Izabela Lewandowska s. 245-270
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej Izabela Lewandowska s. 279-299
Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: the journal of the Oral History society” – przegląd artykułów Izabela Lewandowska s. 282-290
Seminarium biograficzne w naukach społecznych, czyli jak rozmawiać o relacjach ustnych w różnych kontekstach Edyta Januszewska Izabela Lewandowska s. 299-303
    Zacytuj
  • Udostępnij
O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej (AHM PPW) w Olsztynie Izabela Lewandowska s. 309-321
Życie codzienne a środowisko przyrodnicze dawnych ziem pruskich Izabela Lewandowska s. 327-328
Dzieje samorządu na dawnych ziemiach pruskich Izabela Lewandowska s. 329-331
Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce: sprawozdanie z konferencji, Łódź 19-20 wrześœnia 2007 r. Izabela Lewandowska s. 350-352
Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski: zarys sylwetek naukowych Izabela Lewandowska s. 351-355
Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku : analiza porównawcza Izabela Lewandowska s. 365-388
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dydaktyka historii: wybrane zagadnienia", Maria Bieniek, Olsztyn 2007 : [recenzja] Izabela Lewandowska Maria Bieniek (aut. dzieła rec.) s. 393-398
Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur : bibliografia za lata 1990-2009, Izabela Lewandowska, Anita Romulewicz, Olsztyn 2010 : [recenzja] Jarosław Kłaczkow Izabela Lewandowska (aut. dzieła rec.) Anita Romulewicz (aut. dzieła rec.) s. 432-433
Bydgoskie spotkanie badaczy kultury pamięci: ogólnopolska konferencja naukowa, Bydgoszcz 14-15 listopada 2011 roku Magdalena Kołodzińska Izabela Lewandowska s. 452-458
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur", red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Izabela Lewandowska Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 458-461
Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur Izabela Lewandowska s. 458-464
Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych) : próba systematyzacji Izabela Lewandowska s. 487-498
Głos w dyskusji o źródłach mówionych ('oral history') na kanwie pracy "Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza" Izabela Lewandowska Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 509-513
Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939 : w 80-lecie ich utworzenia, Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Olsztyn 2010 : [recenzja] Maria Bieniek Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) Izabela Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 768-778