Znaleziono 13 artykułów

Andrzej Sakson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socjologia w Olsztynie - powstanie i rozwój Andrzej Sakson s. 35-44
Przestrzeń symboliczna w kraju kłajpedzkim Andrzej Sakson s. 84-99
"Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość", praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Saksona, Poznań 994 : [recenzja] Olgierd Kiec Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 115-117
"Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur", pod red. Bożeny Domagały i Andrzeja Saksona, Olsztyn 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Socjologiczne problemy tożsamości regionalnej współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich : próba porównania Andrzej Sakson s. 233-246
"Ład społeczny w dobie współczesnej : prządek społeczny a wyzwania współczesności", red. Andrzej Sakson, Poznań 2005 : [recenzja] Izabela Aldona Trzpil Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 243-245
Obraz Polski i Polaków w działalności "Ziomkostwa Prusy Wschodnie" (Landsmannschaft Ostpreussen) Andrzej Sakson s. 267-277
Obwód Kaliningradzki w opinii prasy polskiej 1990-1994 Andrzej Sakson s. 301-304
„Mazurzy - społeczność pogranicza”, Andrzej Sakson, Poznań 1990 : [recenzja] Janusz Hochleitner Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie", pod red. Huberta Orłowskiego i Andrzeja Saksona, Poznań 1996 : [recenzja] Małgorzata Ruchniewicz Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 449-456
Liczebność ludności rodzimej na Mazurach Andrzej Sakson s. 483-491
Głos w dyskusji o źródłach mówionych ('oral history') na kanwie pracy "Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza" Izabela Lewandowska Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 509-513
"Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne. 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego", pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 567-570