Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Ruchniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze raz o powojennych próbach reaktywowania Liceum Krzemienieckiego w regionie warmińsko-mazurskim Małgorzata Ruchniewicz s. 47-55
"Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem", Halina Murawska, Olsztyn 2000 : [recenzja] Małgorzata Ruchniewicz Halina Murawska (aut. dzieła rec.) s. 103-108
Tzw. repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959 Małgorzata Ruchniewicz s. 171-177
"Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy–Żydzi–Niemcy–Ukraińcy”, Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) Bożena Szaynok (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Atlas wysiedleń. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy", aut. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Drozd Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) Bożena Szaynok (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybrane aspekty", Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Włodzimierz Mędrzecki Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959", Małgorzata Ruchniewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Daniel Boćkowski Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie", pod red. Huberta Orłowskiego i Andrzeja Saksona, Poznań 1996 : [recenzja] Małgorzata Ruchniewicz Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 449-456