Znaleziono 10 artykułów

Hubert Orłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura peryferii czy pogranicza? Prusy Wschodnie w powojennej literaturze niemieckiej Hubert Orłowski s. 43-52
Wmówienia krytyki : (w 25 rocznicę wydania "Doktora Faustusa" Tomasza Manna) Hubert Orłowski s. 58-74
Ernst Wiechert a tradycje konserwatywne i emigracja wewnętrzna Hubert Orłowski s. 85-98
"«Polnische Wirtschaft» - zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit", Hubert Orłowski, Wiesbaden 1996 : [recenzja] Mieczysław Tomala Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 167-173
"Entwicklungsroman" - poetyka historyczna- kategoria "roli", Hubert Orłowski, Wrocław 1970 : [recenzja ] Ewa Szary Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Wmówienia krytyki", Hubert Orłowski, "Teksty", nr 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy", Jan Chłosta, Olsztyn 1993 : [recenzja] Hubert Orłowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Psychologie in der Literaturwissenschaft. Viertes Amherster Kolloquium zur moderner deutschen Literatur 1970", Herausgegeben von Wolfgang Paulsen, Heidelberg 1971, Lothar Stiehm Verlag, ss. 242 : [recenzja] Hubert Orłowski Wolfgang Paulsen (aut. dzieła rec.) s. 385-389
"Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie", pod red. Huberta Orłowskiego i Andrzeja Saksona, Poznań 1996 : [recenzja] Małgorzata Ruchniewicz Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 449-456
"Ernst Wiechert. Życie i dzieło", Jan Rosłan, Olsztyn 1992 : [recenzja] Hubert Orłowski Jan Rosłan (aut. dzieła rec.) s. 564-566