Znaleziono 5 artykułów

Izabela Aldona Trzpil

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka gospodarcza a polityka społeczna : ujęcie modelowe i rzeczywistość Izabela Aldona Trzpil s. 123-138
Etyka a moralność polityczna Izabela Aldona Trzpil s. 191-200
"Ład społeczny w dobie współczesnej : prządek społeczny a wyzwania współczesności", red. Andrzej Sakson, Poznań 2005 : [recenzja] Izabela Aldona Trzpil Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Skąd, ale dokąd? : społeczeństwo u progu nowej ery", Maria Hirszowicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Maria Hirszowicz Izabela Aldona Trzpil s. 280-282
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinarność", Drohiczyn, 7-9 września 2008 roku Izabela Aldona Trzpil s. 299-304