Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Brzechczyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia a wyobrażenia przeszłości Jerzy Bracisiewicz Krzysztof Brzechczyn Andrzej Grajewski Tomasz Kranz Paweł Machcewicz Adam Ostolski Tomasz Stryjek Robert Traba Marek Woźniak Andrzej Zawistowski Anna Ziębińska-Witek s. 13-39
Problem wiarygodności teczek i opartej na nich narracji historycznej. Kilka uwag metodologicznych Krzysztof Brzechczyn s. 53-77
Od rewolucji proletariackiej do powstania narodowego : przegląd konceptualizacji „Solidarności” w naukach społecznych i humanistycznych Krzysztof Brzechczyn s. 263-290