Znaleziono 10 artykułów

Łukasz Paweł Fafiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ linii kolejowej Cranz-Królewiec na rozwój Cranzu jako uzdrowiska Łukasz Paweł Fafiński s. 83-92
"Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej", Gustaw Gizewiusz, przeł. Edward Martuszewski, Olsztyn 2004 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 144-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dyplomacja Szerpów: Younghusband w Tybecie 1903–1904 Łukasz Paweł Fafiński s. 151-160
Sześćdziesięciolecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie : sprawozdanie Łukasz Paweł Fafiński s. 165-166
"Wojna pod ziemią 1914–1918", Simon Jones, Zakrzewo 2011 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Simon Jones (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Podróże w Prusach w świetle pracy Andrzeja Gąsiorowskiego "Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939" Łukasz Paweł Fafiński Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 247-253
Sprawozdanie z sesji naukowej - "Zwrot ku Europie. Historiografia Prus Wschodnich i Zachodnich w polsko-niemieckim dialogu" Łukasz Paweł Fafiński s. 307-309
"The British invasion of Tibet: colonel Younghusband, 1904", London 1999 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński s. 313-315
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 2007, nr 52 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński s. 522-524
"Kollaboration in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im. 20. Jahrhundert", hrsg. von Joachim Tauber, Wiesbaden 2006 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Joachim Tauber (aut. dzieła rec.) s. 568-569