Znaleziono 28 artykułów

Stanisław Świrko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jutro żniwa : w 85-lecie urodzin Jarosława Iwaszkiewicza Stanisław Świrko s. 13-27
Twórczość więzienna Jana Czeczota i jej związki z poezją Adama Mickiewicza Stanisław Świrko s. 25-54
Z genealogii Mickiewiczowskiego Baublisa Stanisław Świrko s. 41-55
Korespondencji filomatów ciąg dalszy Stanisław Świrko s. 57-59
Jan Czeczot jako redaktor i korektor drugiego tomiku "Poezji" Mickiewicza Stanisław Świrko s. 67-97
Białoruskie mickiewicziana Stanisław Świrko s. 87-89
Alpejskie krajobrazy Słowackiego Stanisław Świrko s. 105-109
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
Nowy Mickiewiczowski jubileusz Stanisław Świrko s. 113-115
Nowa Księga przysłów polskich Stanisław Świrko s. 119-120
Helena Czernekowa - Prezes Oddziału Łomżyńskiego Stanisław Świrko s. 141-142
VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze Stanisław Świrko s. 141-145
Rozmowa z dr Stanisławem Rutkowskim Stanisław Świrko s. 149-156
"Blok-Notes": Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Stanisław Świrko s. 151-155
Pamięci Profesor Zofii Szmydtowej (21 IV 1893 - 3 III 1977) Stanisław Świrko s. 173-182
Dwie książki PIW-owskie o Słowackim Stanisław Świrko s. 176-180
">>Błok-notes<< Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Twórczość więzienna Jana Czeszcza i jej związki z poezja Adama Mickiewicza", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 189
Polemika sprawozdawcza Stanisław Świrko s. 195-196
"Zbiór pieśni mazurskich Józefa Gąsiorowskiego", Stanisław Świrko [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 207
Stanisław Rutkowski (21 VIII 1892 - 19 III 1979) Stanisław Świrko s. 211-217
"Z kręgu filomackiego preromantyzmu", Stanisław Świrko, Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 228
"Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945. Wybór materiałów z konkursu ZMW i >>Nowej Wsi<<", Stanisław Świrko, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 231
"Jan Czeczot jako redaktor i korektor drugiego tomu >>Poezji< Mickiewicza", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa im Adama Mickiewicza" R. VII (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 265
"Alpejskie krajobrazy Słowackiego", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 321
"W kręgu filomackiego preromantyzmu", Stanisław Świrko, indeks zestawiła Barbara Graboń, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 390 + 12 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Anna Dobak Barbara Graboń (aut. dzieła rec.) Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 331-338
Recenzja o recenzji : w opdowiedzi pani A. Dobak na jej recenzję o książce "Z kręgu filomackiego preromantyzmu" Stanisław Świrko s. 435-444
"Stoi lipa, lipuleczka. Pieśni mazurskie przez Józefa Gąsiorowskiego w 1884 roku zebrane", rękopis pieśni udostępniła i poprzedziła przedmową Zofia Szmydtowa, teksty pieśni transkrybował, wstępem i komentarzem opatrzył Stanisław Świrko, oprac. graficzne Andrzej Strumiłło, Warszawa 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Swat Józef Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Strumiłło (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 439-442