Znaleziono 2 artykuły

Maria Domańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nasz naród jako lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu", Janina Kamiona-Straszakowa, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 36, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 472 : [recenzja] Ryszarda Czepulis-Rastenis Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 229-239
"Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej", Marta Zielińska, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1984 : [recenzja] Jacek Kubiak Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 351-357