Znaleziono 34 artykuły

Marta Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Luźne uwagi o rocznicach i jubileuszach Marta Zielińska s. 1-4
Mickiewicz bliski i daleki Marta Zielińska s. 1-4
Inne spojrzenia Marta Zielińska s. 4-6
Uwagi praktyka o teorii Marta Zielińska s. 6-8
Kilka uwag o literaturze i języku Marta Zielińska s. 6-8
Pytania, wątpliwości i propozycje Marta Zielińska s. 6-8
Teoria Darwina i humanistyka Marta Zielińska s. 6-9
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Puszkin i pojedynki : rozważania w 160 rocznicę śmierci poety Marta Zielińska s. 19-30
Dziwny skandal i jego bohaterowie : rozważania wokół wileńskiej publikacji IV części "Dziadów" Marta Zielińska s. 23-30
Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników Marta Zielińska s. 41-51
"Romantyzm i historia" Marta Zielińska s. 52-56
Sympozjum na temat twórczości Juliusza Słowackiego w okresie mistycznym Marta Zielińska s. 57-67
Mickiewicz i my Marta Zielińska s. 86-93
Powstanie listopadowe - uwarunkowania - bilans - porównania Marta Zielińska s. 86-92
Warszawskie miary czasu Marta Zielińska s. 104-112
Amerykańska biografia Mickiewicza i jej autor Marta Zielińska s. 113-117
Nasze codzienne lęki, czyli o paradoksach historii literatury Marta Zielińska s. 119-126
Kolokwium poświęcone 130 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza Marta Zielińska s. 122-126
Romantycy na mapach Marta Zielińska s. 141-145
Jak fotografowałyśmy "Kirkut" Mirona Białoszewskiego Dorota Siwicka Marta Zielińska s. 143-148
Epoka postpapierowa Marta Zielińska s. 165-169
Jedynie powieść w pełni odzwierciedla życie Michaił Bachtin Marta Zielińska (tłum.) s. 190-193
Kuferek Harpagona Maria Janion Anna Nasiłowska Marta Zielińska s. 199-217
"Z zagadnień teoretycznych literatury pamiętnikarskiej", Regina Lubas, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Marta Zielińska Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 201
"Zdziwienia Kraszewskiego", pod red. Marty Zielińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Ewa Owczarz Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 212-222
Witolda Gombrowicza teatr marionetek : o powieści "Trans-Atlantyk" Julij Margolin Marta Zielińska (tłum.) s. 217-222
Do którego Tołstoja pisał Mickiewicz? Marta Zielińska s. 227-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Model literatury. (Dyskusje programowe >>nowych roczników<<)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1981) : [recenzja] Marta Zielińska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 273
"Rodzaje, wskaźniki i metody badania popularności w literaturze", Maria Krzyśko, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Zielińska Maria Krzyśko (aut. dzieła rec.) s. 295
"Teatr >>prawdziwy<< a teatr telewizji", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Zielińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 299
"Dziwny skandal i jego bohaterowie. Rozważania wokół wileńskiej publikacji IV części >>Dziadów<<", Marta Zielińska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 334
"Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej", Marta Zielińska, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1984 : [recenzja] Jacek Kubiak Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 351-357
"Mickiewicz i naśladowcy. Studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej", Marta Zielińska,Indeksy: M.Domańska, Warszawa 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 380