Znaleziono 9 artykułów

Marian Ptaszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Rocznice Samuela Bogumiła Lindego w 1997 roku Marian Ptaszyk s. 111-119
Okoliczności wydania "Biblii" Wujka z 1821 roku Marian Ptaszyk s. 133-154
"Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego", Marian Ptaszyk, Wrocław 1992 : [recenzja] Franciszek Pepłowski Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Prospekty >>Słownika<< Samuela Bogumiła Lindego z 1797 r.", Marian Ptaszyk, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 208
Materiały do dziejów "Gazety Literackiej" 1821-1822 (1823) Marian Ptaszyk s. 225-242
Cena "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807-1814) Marian Ptaszyk s. 237-250
"Kilka druków polskich z tłoczni lipskiej z okresu konfederacji targowickiej. Próba ustaleń bibliograficznych", Marian Ptaszyk, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 314
"Materiały do dziejów >>Gazety Literackiej<< 1821-1822 Andrzej Horubała Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 338