Znaleziono 5 artykułów

Adam Wierciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Kresowianie na Śląsku Opolskim, kresowianie na świecie Danuta Kisielewicz Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) Krystyna Rostocka (aut. dzieła rec.) Elżbieta Trela-Mazur (aut. dzieła rec.) Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Główne motywy twórczości Tadeusza Konwickiego", Adam Wierciński, Opole 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 193
">>Żagary<<", Adam Wierciński, "Zeszyty Naukowe WSP Opole"Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 214
"Sztuka a rzeczywistość (o programie literackim grupy >>Żagary<<)", Adam Wierciński, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 229