Znaleziono 12 artykułów

Maria Kalczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie Maria Kalczyńska s. 39-50
"Władysław Dąbrowski (1884-1970) : karta do zapomnianej biografii emigracyjnego społecznika i wielkiego miłośnika książki w Paryżu : (na podstawie spuścizny i kolekcji znajdujących się w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Bibliotece Polskiej w Paryżu)", Maria Kalczyńska, Paryż-Kraków-Opole 2008 : [recenzja] Anna Marcol Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Biblioteki polskie za granicą : przeszłość i współczesność", red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, Katowice 2007 : [recenzja] Renata Dulian Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) Danuta Sieradzka (aut. dzieła rec.) s. 108-110
Kresowianie na Śląsku Opolskim, kresowianie na świecie Danuta Kisielewicz Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) Krystyna Rostocka (aut. dzieła rec.) Elżbieta Trela-Mazur (aut. dzieła rec.) Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Mittler zwischen den Kulturen : Der Dichter, Schriftsteller und Publizist Matthias Kneip", Anna Marcol, Paderborn-Paris 2009 : [recenzja] Maria Kalczyńska Anna Marcol (aut. dzieła rec.) s. 142-144
Refleksje metodologiczne na marginesie współczesnych badań nad instytucjami książki polskiej w Niemczech Maria Kalczyńska s. 177-189
"Biblioteki polskie za granicą : przeszłość i współczesność", red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, Katowice 2007 : [recenzja] Renata Dulian Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) Danuta Sieradzka (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Kościół w Internecie – Internet w Kościele : społeczeństwo internautów a kultura globalna", red. Konrad Glombik, Maria Kalczyńska, Opole 2015 : [recenzja] Anna Marcol Konrad Glombik (aut. dzieła rec.) Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Władysław Dąbrowski (1884-1970) - mistrz sztuki książki, społecznik i patriota w Paryżu Maria Kalczyńska s. 241-252
"Polsko-niemiecki leksykon biograficzny : ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech : koniec XX w.", Maria Kalczyńska, Opole 2001 : [recenzja] Zdzisław Małecki Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Adnotowana bibliografia czasopism wydawanych przez mniejszość niemiecką w Polsce oraz organizacje współpracujące (1990-1999) Maria Kalczyńska s. 509-516
"Polsko-niemiecki leksykon biogaficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.)", oprac. Maria Kalczyńska, Opole 2001 : [recenzja] Jan Chłosta Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 658-660