Znaleziono 5 artykułów

Wiesław Krzysztoszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
"Schematy fabularne prozy katastroficznej", Wiesław Krzysztoszek [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Między konstrukcją a podświadomością", Poezja Adama Ważyka wobec świadomości literackiej lat międzywojennych", Wiesław Krzysztoszek, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 243
"Publicystyka >>Sztuki i Narodu<<", Wiesław Krzysztoszek, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 269
"Mit niespójności : twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym", Wiesław Krzysztoszek, Warszawa-Poznań-Toruń 1985 : [recenzja] Stanisław Gawliński Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 317-323