Znaleziono 6 artykułów

Jan Adamowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Magia, wierzenia i religijność południowego Podlasia Katarzyna Kraczoń Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) Marta Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Folklorystyczne pieśni bohaterskie okresu II wojny światowej", Jan Adamowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) s. 172
Postać obcego w polskiej obrzędowości dorocznej. Od obcości do wspólnoty Jan Adamowski s. 191-200
"Językowy świat Słowian. Zjawiska, interpretacje, znaki zapytania. Księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Włodzimierza Pianki", red. Jolanta Mindak-Zawadzka, Ignacy M. Doliński, Warszawa 2009 : [recenzja] Jan Adamowski Ignacy M. Doliński (aut. dzieła rec.) Jolanta Mindak-Zawadzka (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana", t. 1 : "Tradycja : wartości i przemiany", t. 2 : "Tradycja w tekstach kultury", red. Jan Adamowski, Józef Styk, Lublin 2009 : [recenzja] Marta Wójcicka Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) Józef Styk (aut. dzieła rec.) s. 368-369