Znaleziono 3 artykuły

Józef Styk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931 : społecznik, publicysta i wydawca", Józef Styk, Warszawa 1987 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Józef Styk (aut. dzieła rec.) s. 120-122
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Teresa Podgórska Kazimierz Ryczan Józef Styk s. 157-177
"Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana", t. 1 : "Tradycja : wartości i przemiany", t. 2 : "Tradycja w tekstach kultury", red. Jan Adamowski, Józef Styk, Lublin 2009 : [recenzja] Marta Wójcicka Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) Józef Styk (aut. dzieła rec.) s. 368-369