Znaleziono 52 artykuły

Władysław Piwowarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada pomocniczości w życiu Kościoła Władysław Piwowarski s. 5-23
Pokój jako podstawowa wartość w społecznym nauczaniu Kościoła Władysław Piwowarski s. 5-17
The Influence of Industrialization on Traditional Polish Religiosity Władysław Piwowarski s. 5-25
Wpływ uprzemysłowienia na tradycyjną religijność polską Władysław Piwowarski s. 5-26
Les orientations, les méthodes et la problématique dans la sociologie de la religion en Pologne (1957-1977) Władysław Piwowarski s. 5-40
Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym Władysław Piwowarski s. 25-42
Religijność ludowa w ciągłości i zmianie Władysław Piwowarski s. 29-53
Polska socjologia religii w okresie powojennym : kierunki, metody i problematyka badań Władysław Piwowarski s. 35-70
Peace as the fundamental value in the social teaching of the Church Władysław Piwowarski s. 57-60
Social principles in John Paul's II encyclical "Laborem exercens" Władysław Piwowarski s. 61-78
Ideały współczesnej młodzieży polskiej Władysław Piwowarski s. 65-78
Kontinuität und Wandel der Volksreligiosität im ländischen Milieu Polens Władysław Piwowarski s. 97-124
Le principe de subsidiarité et l'Eglise Władysław Piwowarski s. 103-119
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 105-118
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 113-128
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 113-135
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Władysław Piwowarski s. 125-145
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Zbigniew Narecki Władysław Piwowarski Romuald Rak s. 125-143
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Władysław Piwowarski s. 131-137
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Władysław Piwowarski s. 131-149
Biuletyn socjologii religii Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 135-151
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Władysław Piwowarski s. 135-150
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Władysław Piwowarski s. 139-153
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 139-147
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski s. 141-156
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Franciszka Wanda Wawro s. 145-157
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Władysław Piwowarski s. 147-154
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 147-158
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Florian Pełka (aut. dzieła rec.) s. 149-156
Postawy katolików wobec duchowieństwa na południu Warmii Władysław Piwowarski s. 153-222
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Franciszka Wanda Wawro s. 153-166
"Socjologia religii", Władysław Piwowarski, Lublin 1996 : [recenzja] Mirosław Fabin Władysław Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 153-156
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 157-166
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 157-169
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Teresa Podgórska Kazimierz Ryczan Józef Styk s. 157-177
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Franciszka Wanda Wawro s. 159-170
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski s. 165-168
Biuletyn socjologii religii Romuald Jaworski Ryszard Kamiński Janusz Mariański Władysław Piwowarski s. 165-179
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Władysław Piwowarski s. 165-175
Biuletyn socjologii religii : CERAS - Action Populaire Władysław Piwowarski s. 169-172
Biuletyn socjologii religii Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 171-180
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Franciszka Wanda Wawro s. 173-187
Biuletyn socjologii religii : religijność parafii wiejskich w świetle badań Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 175-181
Biuletyn socjologii religii : religijność miejska w świetle badań Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 177-186
Biuletyn socjologii religii Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 185-200
Biuletyn socjologii religii Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 189-202
Biuletyn socjologii religii Kazimierz Bełch Władysław Piwowarski s. 203-216
"Dynamika przemian zachowań religijno-moralnych w warunkach tworzenia nowych parafii. Studium socjologiczne na przykładzie diecezji przemyskiej w latach 1966-1985", Kazimierz Bełch, Przemyśl 1990 : [recenzja] Władysław Piwowarski Kazimierz Bełch (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Typologia religijna katolików w południowej Warmii", Władysław Piwowarski, [w:] "Studia Warmińskie" 1, 1964, s. 115-244 : [recenzja] Władysław Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 313-314
"Z badań nad percepcją ideologii katolickiej na południu Warmii", Władysław Piwowarski, [w:] "Studia Warmińskie" 2, 1965, s. 113-169 : [recenzja] Władysław Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 314-315
"Praktyki religijne w diecezji warmińskiej", Władysław Piwowarski, Warszawa 1969 : [recenzja] Benedykt Woźnica Władysław Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 319-322
Grzechy społeczne i struktury grzechu w nauczaniu Jana Pawła II Władysław Piwowarski s. 461-469