Znaleziono 25 artykułów

Romuald Rak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Paweł II Romuald Rak s. 5-12
50-lecie działalności Apostolstwa Chorych w Polsce : Przemówienie wprowadzające do sympozjum Romuald Rak s. 6-8
Realizacja duszpasterstwa w archidiecezji katowickiej w latach 1985-1995 Romuald Rak s. 7-24
Sympozjum poświęcone piątej rocznicy zakończenia I Synodu Diecezji Katowickiej Romuald Rak s. 7-11
Wewnętrzna jedność Eucharystii Romuald Rak s. 52-61
Uwagi praktyczne na temat improwizacji Romuald Rak s. 69-72
Śpiew i muzyka w uchwałach Synodu katowickiego Romuald Rak s. 79-88
Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego Romuald Rak s. 101-107
Św. Melchior Grodziecki na tle sytuacji religijno-społecznej XVII w. Romuald Rak s. 103-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Zbigniew Narecki Władysław Piwowarski Romuald Rak s. 125-143
Eucharystia w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego : spojrzenie pastoralno-teologiczne Romuald Rak s. 129-156
Stypendium mszalne w całości wychowania eucharystycznego Romuald Rak s. 153-163
Przygotowanie Wiedeńskiego Zjazdu Pastoralnego 1978 : Przyczynek do duszpasterstwa robotników Romuald Rak s. 155-165
Uwagi na temat instrukcji Kongregacji do Spraw Doktryny Wiary o powołaniu teologa w Kościele z 24.5.1990 r. Romuald Rak s. 233-238
Eucharystia a maryjne nabożeństwa oraz ich wzajemne relacje w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Romuald Rak s. 233-240
Sprawozdanie z XI Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i XVIII Kongresu Maryjnego w Huelva (Hiszpania) w dniach 18-27 września 1992 r. Romuald Rak s. 241-247
Biskup Adamski a Volkslista : w odpowiedzi p. Józefowi Garlińskiemu z Londynu Romuald Rak s. 263-267
Chrześcijańska postawa wobec cierpienia Romuald Rak s. 267-272
Sprawozdanie z "Wiedeńskich Dni Pastoralnych 1984" (27-29 grudnia) Romuald Rak s. 287-293
Eucharystia zadatkiem naszego zmartwychwstania Romuald Rak s. 299-311
Pojęcie liturgii w świetle nauki Soboru Watykańskiego II Romuald Rak s. 309-324
Mariologiczny i maryjny kongres w Kevelaer (RFN) 11-20 IX 1987 Romuald Rak s. 313-318
"Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej (1922-1972)", Romuald Rak, Lublin 1974 : [recenzja] Janusz Mariański Romuald Rak (aut. dzieła rec.) s. 337-342
Sprawozdanie z obrad sekcji pastoralnej Romuald Rak s. 369-371
"Moc i łagodność - Karol Boromeusz", Dorthe Ulmer-Stichel, Katowice 1997 : [recenzja] Romuald Rak Dorthe Ulmer-Stichel (aut. dzieła rec.) s. 371-375
    Zacytuj
  • Udostępnij