Znaleziono 11 artykułów

Teresa Winek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakiego "Pana Tadeusza" czytano w XIX wieku? Teresa Winek s. 5-23
Romantyzm pod lupą filologa : o wczesnej inspiracji bdawczej Stanisława Pigonia Teresa Winek s. 55-65
Sprawozdanie z sesji pt. "Kultura literacka ośrodków prowincjonalnych Królestwa Polskiego w latach 1864-1905" Maria Narbutt Teresa Winek s. 57-59
Literatura pozytywizmu i Młodej Polski z perspektywy badań nad życiem literackim Maria Narbutt Teresa Winek s. 65-74
"Kultura literacka ośrodków prowincjonalnych Królestwa Polskiego w latach 1864-1905" Maria Narbutt Teresa Winek s. 95-101
O czytaniu polskiego romantyzmu - konferencja Teresa Winek s. 135-141
Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków Teresa Winek s. 175-183
"Pisma krytyczne i polityczne", t. 1-2, Maurycy Mochnacki, wstęp: Zbigniew Przychodniak, wybór i oprac. Jacek Kubiak, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Kraków 1996 : [recenzja] Teresa Winek Jacek Kubiak (aut. dzieła rec.) Maurycy Mochnacki (aut. dzieła rec.) Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Eustachy Januszkiewicz i Julian Klaczko jako wydawcy "Pism" Adama Mickiewicza Teresa Winek s. 193-207
"Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci", red. Krzysztof Fijołek, Kraków 2010 : [recenzja] Teresa Winek Krzysztof Fijołek (aut. dzieła rec.) s. 261-266
"Pan Tadeusz" i polska tradycja edytorska Łukasz Cybulski Teresa Winek (aut. dzieła rec.) s. 585-591