Znaleziono 8 artykułów

Halina Krukowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Maria" Malczewskiego jako romantyczna poezja nocy Halina Krukowska s. 5-40
"Romantyzm, czyli >>Salto mortale ducha<<", Halina Krukowska, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 183
Pieśni, co w hymny rosną Halina Krukowska s. 187-190
">>Wstęp<< w >>Konradzie Wallenrodzie<< czyli o zniszczeniu Arkadii", Halina Krukowska, Białystok 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 190
"Zapomniane wielkości romantyzmu : pokłosie sesji", pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka, Poznań 1995 : [recenzja] Halina Krukowska Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 201-212
"Problemy tragedii i tragizmu : studia i szkice", red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Białystok 2005 : [recenzja] Jacek Wachowski Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) Jarosław Ławski (aut. dzieła rec.) s. 201-206
">>Maria<< Malczewskiego jako romantyczna poezja nocy", Halina Krukowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Doliny piękne zostawmy szczęśliwym<< (O >>Konradzie Wallenrodzie<< Mickiewicza)", Halina Krukowska, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Bożena Mądra Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 374