Znaleziono 8 artykułów

Mirosław Strzyżewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewiczana w dorobku naukowym Marii Danilewicz Zielińskiej Mirosław Strzyżewski s. 293, 7-15
    Zacytuj
  • Udostępnij
O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje" : zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza Mirosław Strzyżewski s. 27-38
Konrad Górski jako badacz Mickiewicza : (próba rewizji krytycznej) Mirosław Strzyżewski s. 138-150
Maurycego Mochnackiego hermeneutyczny model krytyki Mirosław Strzyżewski s. 150-163
"Wiersze : nowe wydanie krytyczne", Juliusz Słowacki, oprac. Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005 : [recenzja] Mirosław Strzyżewski Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 191-197
"Mickiewicz wśród krytyków : studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce", Mirosław Strzyżewski, indeks nazwisk: Agnieszka Włosińska, Toruń 2001 : [recenzja] Michał Kuziak Mirosław Strzyżewski (aut. dzieła rec.) Agnieszka Włosińska (aut. dzieła rec.) s. 215-225
"Romantyzm bez granic", Bohdan Pociej, Warszawa 2008 : [recenzja] Mirosław Strzyżewski Bohdan Pociej (aut. dzieła rec.) s. 269-275
Nareszcie o nieskończoności Jarosław Ławski Mirosław Strzyżewski (aut. dzieła rec.) s. 577-586