Znaleziono 22 artykuły

Edward Kasperski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interpretacja, dyskurs i władza znaczeń Edward Kasperski s. 5-20
Romantyzm i poprzednicy : wokół dyskursów refundacyjnych Edward Kasperski s. 5-22
Dyskursy reomantyzmologii : studium (samo)krytyczne Edward Kasperski s. 7-23
Poezja filozoficzna Szymborskiej Edward Kasperski s. 11-26
Czym jest kulturologia? Edward Kasperski s. 12-49
    Zacytuj
  • Udostępnij
W stronę poetyki paradoksu i absurdu Edward Kasperski s. 15-30
"Futurum" w koncepcji Słowackiego Edward Kasperski s. 21-39
Konferencja teoretycznoliteracka pt. "Dialog w literaturze" Edward Kasperski s. 37-39
Poetyka jako dyskurs Edward Kasperski s. 63-77
"Marksizm-kultura-dialog", Edward Kasperski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 139
Dyskurs antropologiczny : o antropologii literatury : zasady pierwsze Edward Kasperski s. 153-169
"Dialog a nauka o literaturze", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Między nadzieją a zwątpieniem. O pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego", Edward Kasperski, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Barbara Marzęcka Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Problem pytań w twórczości Norwida", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 179
Jaki Norwid? Jaki romantyzm? Krytycznie o norwidologii adorującej Edward Kasperski s. 199-215
"Norwida królestwo literatury. (Panorama zagadnień)", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 210
Dzisiaj komparatystyka : badania porównawcze, kryzys i literaturoznawstwo Paweł Wolski Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) Ewa Szczęsna (aut. dzieła rec.) s. 250-254
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przeciw „literaturze w sosie własnym” Ewa Rajewska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 267-276
"U źródeł dialogu. (Trzy tradycje)", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1988) : [recenzja] Monika Kostaszuk-Romanowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 288
"Bachtin : dialog - język - literatura", pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Mitosek Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 335-344
"Świat wartości Norwida", Edward Kasperski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Adamiec Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Świat wartości Norwida", Edward Kasperski, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 387