Znaleziono 3 artykuły

Tone Pretnar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mladost, podaj mi krila!" : z dziejów jednego wersu w słoweńskich przekładach "Ody do młodości" Tone Pretnar s. 205-216
"O tendencjach tonicznych wiersza ballad i romansów Adama Mickiewicza i Francè Preserna", Tone Pretnar, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Tone Pretnar (aut. dzieła rec.) s. 257
">>Mladost, podaj mi krila!<<. Z dziejów jednego wersu w słoweńskich przekładach >>Ody do młodości<<", Tone Pretnar, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Adam Karpiński Tone Pretnar (aut. dzieła rec.) s. 411