Znaleziono 8 artykułów

Władysław Kuraszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr Leszek Ossowski Władysław Kuraszkiewicz s. 3-5
Dyftongi i ich redukcje na Białorusi Władysław Kuraszkiewicz s. 99-106
Rzeczowniki w "Wizerunku" Mikołaja Reja Władysław Kuraszkiewicz s. 103-136
"Rzeczowniki w >>Wizerunku<< Mikołaja Reja", Władysław Kuraszkiewicz, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 127
"Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze", Władysław Kuraszkiewicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Andrzej Poppe Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Ilość różnych wyrazów w zależności od długości tekstu Władysław Kuraszkiewicz Józef Łukaszewicz s. 168-182
"Linde wobec Mączyńskiego", Władysław Kuraszkiewicz, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Imiesłowy w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza i w >>Wizerunku<< Mikołaja Reja", Władysław Kuraszkiewicz, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 243