Znaleziono 64 artykuły

Mieczysław Inglot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propagandowe funkcje carskiej prasy polskojęzycznej w okresie powstania listopadowego Mieczysław Inglot s. 5-23
Norwidowski "człowiek" Mieczysław Inglot s. 15-36
"Kordian": oblicza heroizmu i ich dramaturgiczne konsekwencje Mieczysław Inglot s. 19-32
Osobowość autora jako tworzywo literackie : na przykładzie komedii Aleksandra Fredry Mieczysław Inglot s. 21-40
Pomoce dydaktyczne na użytek polonistycznych studiów literaturoznawczych (ekspertyza) J. Bachórz Tadeusz Bujnicki Stanisław Burkot Mieczysław Inglot s. 22-27
Uwspółcześnianie Golema : postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817-1867 Mieczysław Inglot s. 25-34
[Ad 1. Przed pierwszą wojną światową... : odpowiedź na ankietę] Mieczysław Inglot s. 25-32
Norwidowska lektura "Pana Tadeusza" Mieczysław Inglot s. 27-50
Nieznajoma z podróży Mieczysław Inglot s. 43-56
Romantyczne aspekty "Operetki" Witolda Gombrowicza Mieczysław Inglot s. 47-58
O powieściach Sztyrmera w latach 1838-1844 Mieczysław Inglot s. 53-81
"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" w literaturze i historii polskiej Mieczysław Inglot s. 57-80
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (19.V-17.VIII.1960). Mieczysław Inglot s. 62-64
Historia w "trylogii dramatycznej" Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym Mieczysław Inglot s. 69-84
"Alkhadar" Edmunda Chojeckiego na tle literatury polskiej lat 1832-1850 Mieczysław Inglot s. 83-110
Nieznana relacja współczesna z lektury Mickiewiczowskich "Poezji" Mieczysław Inglot s. 99-115
Przypowieść o Marszałkowiczu : literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I "Pana Tadeusza" Mieczysław Inglot s. 103-115
Antynomie dydaktyki Mieczysław Inglot s. 132-137
Antysarmacki pamflet carskiego agenta Mieczysław Inglot s. 141-147
"Osobowość aktora jako tworzywo literackie. Na przykładzie komedii Aleksandra Fredry", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 151
Lwów w poezji polskiej XIX i XX wieku Mieczysław Inglot s. 153-173
"Historia w >>trylogii dramatycznej<< Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 155
"Nieznajoma z podróży. O >>jednej scenie<< A.Fredry pt. >>Świeczka zgasła<<", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 155
Żale tak - ale dlaczego gorzkie? Mieczysław Inglot s. 155-159
[Środowisko historyków prasy...] Mieczysław Inglot s. 160-161
Prof. dr Władysław Floryan, 16 X 1907-2 III 1991 Mieczysław Inglot s. 161-164
"Rzym" - elegia dramatyczna Juliusza Słowackiego Mieczysław Inglot s. 165-177
Dialog czy katecheza : o eseju Jerzego Jarzębskiego "Polonistyka - przepis na przetrwanie" Mieczysław Inglot s. 167-171
Nad artykułem Cypriana Norwida ""Żydy" i mechesy" Mieczysław Inglot s. 167-178
"Obraz idealnej miłości w >>Lalce<< Bolesława Prusa, Mieczysław Inglot, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 172
Moja dziesiątka : odpowiedź na ankietę "Tekstów drugich" Mieczysław Inglot s. 180-183
"Norwidowski dramat słowa", Mieczysław Inglot, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 185
Stanisława Wasylewskiego lwowski scenariusz "Krakowiaków i Górali" (1941) : struktura i geneza koniunkturalnej adaptacji Mieczysław Inglot s. 189-202
"Biblia i historiozofia : „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego", Krzysztof Biliński, Wrocław 1998 : [recenzja] Mieczysław Inglot Krzysztof Biliński (aut. dzieła rec.) s. 190-197
"Ezoriare aliquis nostris ex ossibus ultor", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 196
Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie Mieczysław Inglot s. 205-240
"Norwidowska lektura >>Pana Tadeusza<,", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 209
"Polska kultura literacka i Lwowa lat 1939-1941. - ze Lwowa i o Lwowie : lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej : antologia utworów poetyckich w wyborze", Mieczysław Inglot, Wrocław 1995 : [recenzja] Barbara Winklowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Pieśń szkolna : jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku", Irena Szypułowa, Kielce 1994 : [recenzja] Mieczysław Inglot Irena Szypułowa (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"Nieznana relacja współczesna z lektury Mickiewiczowskich >>Poezji<<", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 217
Repertuar teatrów warszawskich w świetle raportu carskiej cenzury z 1843 roku Mieczysław Inglot s. 219-251
"Kollokacja", Józef Korzeniowski, opracowal i wstępem opatrzył Stefan Kawyn, Wrocław-Kraków 1958, Wydanie trzecie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 28, s. CLXXXII, 294, 4 nlb. : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 229-240
"Norwid a romantyzm polski", Wiesław Rzońca, indeks oprac. Urszula Krzysiak, Warszawa 2005 : [recenzja] Mieczysław Inglot Urszula Krzysiak (aut. dzieła rec.) Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 246-254
Polsko-ukraińskie związki literackie w XIX wieku w świetle badań radzieckich (1918-1966) Mieczysław Inglot s. 252-266
"The Making of the Modern Canon : Genezis and Crisis of Literary Idea", Jan Gorak, London 1991 : [recenzja] Mieczysław Inglot Jan Gorak (aut. dzieła rec.) s. 256-263
"Ziemia rozdziału - niebo połączenia : o liryce Zygmunta Krasińskiego", Maciej Szargot, Katowice 2000 : [recenzja] Mieczysław Inglot Maciej Szargot (aut. dzieła rec.) s. 261-266
"Literatura romantyczna i sentymentalna jako element struktury w komedii Fredrowskiej. (Na przykładzie >>Ślubów panieńskich<<, >>Pana Jowialskiego<< i >>Zemsty<<)", Mieczysław Inglot, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 281
"Український фольклор у польській літературі. (период романтизму)", Р. Ф. Кирчів, Київ 1971, «Наукова думка», Академія Наук Української РСР, Інститут суспільних наук, ss. 276 : [recenzja] Mieczysław Inglot Р. Ф. Кирчів (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Oddział Wrocławski (1946) Mieczysław Inglot s. 315-317
"История польской литературы", т. 1, редакционная коллегия: В. В. Витт, И. С. Миллер, Б. Ф. Стахеев, В. А. Хорев, Москва 1968, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт славяноведения и балканистики, ss. 614, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Mieczysław Inglot В. В. Витт (aut. dzieła rec.) И. С. Миллер (aut. dzieła rec.) Б. Ф. Стахеев (aut. dzieła rec.) В. А. Хорев (aut. dzieła rec.) s. 317-329
">>Posiedzenie<< C.Norwida", Mieczysław Inglot [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 318
"Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku", Hryhorij D. Werwes, z ukraińskiego przełożył Marian Jurkowski, redakcji naukowej dokonał i przedmowę napisał Marian Jakóbiec, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 324 + 8 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Inglot Marian Jakóbiec (aut. dzieła rec.) Marian Jurkowski (aut. dzieła rec.) Hryhorij D. Werwes (aut. dzieła rec.) s. 339-344
Odpowiadając Wojciechowi Pasternakowi Mieczysław Inglot s. 363-368
"Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku", Stanisław Burkot, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 18, ss. 170 : [recenzja] Mieczysław Inglot Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego", Wincenty Danek, Warszawa 1966, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 268 + 10 wklejek ilustr.: [recenzja] Mieczysław Inglot Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 365-370
"Metodologia dydaktyki literatury : wprowadzenie", Wojciech Pasterniak, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Mieczysław Inglot Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 369-379
"„Fantazy” Juliusza Słowackiego, czyli komedia na opak wywrócona", Ewa Łubieniewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Mieczysław Inglot Ewa Łubieniewska (aut. dzieła rec.) s. 370-386
"Wir sind alle mehr oder weniger in Galizien geboren" Mieczysław Inglot s. 375-390
"Myśl historyczna w „Kordianie”", Mieczysław Inglot, Wrocław 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, seria A, Nr 160, redaktor tomu Władysław Floryan, sekretarz redakcji Helena Mrozowska, ss. 312 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 392-398
"Odbiór liryki w klasach maturalnych", Zenon Uryga, Warszawa-Kraków 1982 : [recenzja] Mieczysław Inglot Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 424-431
Polacy piszący na Kaukazie w pierwszej poł. XIX w. : materiały do zagadnienia Mieczysław Inglot s. 538-551
"Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843", Mieczysław Inglot, Wrocław 1961, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 73, s. 194 : [recenzja] Maria Straszewska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 541-548
"Dziennik podróży do Tatrów", Seweryn Goszczyński, opracował Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Kraków 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 170, s. CXXVII, 337, 3 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 565-570
"Krewni", Józef Korzeniowski, opracował Stefan Kawyn, Wrocław 1955, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 156, s. CII, 745, 1 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 576-588