Znaleziono 10 artykułów

Wiesław Rzońca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romantyczne korzenie destrukcjonizmu Wiesław Rzońca s. 19-28
Słowacki w rozprawie Norwida "O sztuce" (dla Polaków) Wiesław Rzońca s. 119-126
Zjazd Towarzystwa Literackiego w Gdańsku (Sprawozdanie). Wiesław Rzońca s. 147-148
"Norwid poeta pisma " próba dekonstrukcji dzieła", Wiesław Rzońca, Warszawa 1995 : [recenzja] Arent van Nieukerken Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 176-186
"Witkacy - Norwid : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej", Wiesław Rzońca, Warszawa 1998 : [recenzja] Arent van Nieukerken Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 205-218
Jak czytać Norwida? – kilka uwag na marginesie dyskusji o książce Wiesława Rzońcy "Norwid a romantyzm polski" Grażyna Halkiewicz-Sojak Wiesław Rzońca s. 217-221
„Wołanie o jasność” : o książce Wiesława Rzońcy "Norwid a romantyzm polski" Anna Kozłowska Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 223-232
"Norwid a romantyzm polski", Wiesław Rzońca, indeks oprac. Urszula Krzysiak, Warszawa 2005 : [recenzja] Mieczysław Inglot Urszula Krzysiak (aut. dzieła rec.) Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 246-254
Między romantyzmem a modernizmem – Norwid jako poeta II połowy XIX wieku : w perspektywie nauczania szkolnego = Between romanticism and modernism – Norwid as poet of the II half of XIX century : in the perspective of didactical process Wiesław Rzońca s. 249-259
    Zacytuj
  • Udostępnij
Między romantyzmem a modernizmem – Norwid jako poeta II połowy XIX wieku : w perspektywie nauczania szkolnego = Between romanticism and modernism – Norwid as poet of the II half of XIX century : in the perspective of didactical process Wiesław Rzońca s. 249-259