Znaleziono 5 artykułów

Grażyna Halkiewicz-Sojak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średniowieczne inspiracje w poezji Cypriana Norwida Grażyna Halkiewicz-Sojak s. 11-27
Norwid w rozbitym lustrze Grażyna Halkiewicz-Sojak s. 93-101
"Norwidowska legenda Byrona w >>Epimenidesie<< i >>Rozmowie umarłych<<", Grażyna Halkiewicz-Sojak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Grażyna Halkiewicz-Sojak (aut. dzieła rec.) s. 216
Jak czytać Norwida? – kilka uwag na marginesie dyskusji o książce Wiesława Rzońcy "Norwid a romantyzm polski" Grażyna Halkiewicz-Sojak Wiesław Rzońca s. 217-221
"Czytanie Norwida : próby", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Grażyna Halkiewicz-Sojak Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 379-386