Znaleziono 6 artykułów

Maciej Szargot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O balladach Słowackiego Maciej Szargot s. 47-56
Wiersz i przedmiot Maciej Szargot s. 95-111
"Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego", Maciej Szargot, [w]: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, Nr 2233, Katowice 2004 : [recenzja] Marta Piwińska Maciej Szargot (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Galilae vicisti? : rzecz o ostatniej scenie "Nie-Boskiej komedii" Maciej Szargot s. 227-239
"Ziemia rozdziału - niebo połączenia : o liryce Zygmunta Krasińskiego", Maciej Szargot, Katowice 2000 : [recenzja] Mieczysław Inglot Maciej Szargot (aut. dzieła rec.) s. 261-266
Odyniec po drugiej stronie lustra Maciej Szargot Maria Makaruk (aut. dzieła rec.) s. 483-487