Znaleziono 24 artykuły

Bożena Tokarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Tokarz s. 5
Wstęp Bożena Tokarz s. 5-10
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-11
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-10
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-8
Wspomnienie o Rozce Štefan : (1913-2011) Bożena Tokarz s. 7-12
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-8
Wokół stereotypu i jego przekładu Bożena Tokarz s. 7-16
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-11
Wstęp Bożena Tokarz s. 9-11
Wstęp Bożena Tokarz s. 9-10
Wstęp Bożena Tokarz s. 9-17
Zamiast wstępu Bożena Tokarz s. 13-21
Poza granicami schematów : kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem = Going beyond schemas : some remarks on the Polish reflection upon translation Bożena Tokarz s. 15-33
Parateksty jako wyraz koncepcji przekładu Bożena Tokarz s. 15-35
Obcy w nas i my w obcym: przekład jako różnica i podobieństwo czy przypominanie Bożena Tokarz s. 68-83
Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach współistnienia Bożena Tokarz s. 73-89
Polonistyka w Clermont-Ferrand Bożena Tokarz s. 134-136
„Ostatnia Wieczerza" Pawła Huellego (i Jany Unuk) jako konfrontacja z tradycją, z własną i cudzą kulturą Bożena Tokarz s. 185-207
Słoweńskie wybory z literatury polskiej : przekłady z lat 1990-2006 Bożena Tokarz s. 211-226
Gombrowicz w Słowenii : ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej Bożena Tokarz s. 234-251
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Bożena Tokarz Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 236-239
W perspektywie poznania i projekcji : o polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara "Terra incognita" Bożena Tokarz s. 269-282
"Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej", Bożena Tokarz, Katowice 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Bożena Tokarz (aut. dzieła rec.) s. 462