Znaleziono 6 artykułów

Michał Srebro

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gest pożegnania : szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej", Anna Legeżyńska, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Izabela Hryń Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Polska proza lingwistyczna : debiuty lat siedemdziesiątych", Jan Galant, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Marcin Wołk Jan Galant (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku : o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury", Michał Januszkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Sławomir Buryła Michał Januszkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Polska proza lingwistyczna : debiuty lat siedemdziesiątych", Jan Galant, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Krzysztof Uniłowski Jan Galant (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 219-226
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Bożena Tokarz Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Anna Sobieska Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 239-245