Znaleziono 10 artykułów

Anna Sobieska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apologia epifanii, czyli motyw kontemplacyjnego zapatrzenia w twórczości Bolesława Leśmiana Anna Sobieska s. 51-84
Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana Anna Sobieska s. 113-124
Ach, ten "tiomnyj morok cyganskich piesen..." : o uwiedzionych przez rosyjski romans cygański Anna Sobieska s. 143-181
Scopophobia (lęk przed spojrzeniem) i marzenia o bezwstydzie : Leśmianowska fenomenologia wstydu Anna Sobieska s. 217-226
"Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku", Andrzej Moskwin, red. Jan Koźbiał, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Sobieska Jan Koźbiał (aut. dzieła rec.) Andrzej Moskwin (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego", Anna Sobieska, Kraków 2005 : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Anna Sobieska (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Anna Sobieska Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 239-245
Sprostowanie Anna Sobieska s. 269
Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana Anna Sobieska s. 281-302
"Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury", Paweł Wojciechowski, Lublin 2010 : [recenzja] Anna Sobieska Paweł Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 607-610