Znaleziono 22 artykuły

Jacek Kolbuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tatry u Norwida Jacek Kolbuszewski s. 18-33
Charakter narodowy Polaków w literaturze pięknej Jacek Kolbuszewski s. 35-83
"O współczesnym obiegu horoskopów", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa" nr 6 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Wiersze cmentarne. O współczesnej poezji nagrobnej", Jacek Kolbuszewski, "Literatura ludowa" nr 2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97 zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997. T. 1-2", pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 1997-1998 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 154-158
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Jacek Kolbuszewski s. 159-164
"Posąg człowieka na posągu świata : Glosa do "Kordiana" Juliusza Słowackiego", Jacek Kolbuszewski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Przestrzenie i krajobrazy", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1994; "Od Pigalle po Kresy : krajobraz literatury popularnej", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1994 : [recenzja] Marcin Cieński Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 199-204
"Teatry w literaturze polskiej. Cz.1: (1805-1888). Cz.2: (1889-1939)", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Listy chłopów polskich w notatnikach Rudolfa Abichta", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Między czajnikiem i dziurami na swetrze. O poezji Jerzego Harasymowicza", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
">>Odjazd<< Bolesława Leśmiana", Jacek Kolbuszewski, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Dolina najpiękniejsza w świecie", Jacek Kolbuszewski, "Ruch Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Literatura wobec historii : studia", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Krajobraz i kultura: Sudety w literaturze i kulturze polskiej", Jacek Kolbuszewski, Katowice 1985 : [recenzja] Jan Zieliński Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Górskie przewodniki. (Uwagi o współczesności i tradycji gatunku)", Jacek Kolbuszewski, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 305
W pięćdziesięciolecie śmierci Jana Gwalberta Pawlikowskiego Jacek Kolbuszewski s. 313-330
"Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889). Funkcja artystyczna motywu przyrody", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 308 : [recenzja] Władysław Dynak Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Stanisław Dobrzycki (1875-1931). Twórczość historyka literatury", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1980 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 372
"Ochrona przyrody a kultura", J. Kolbuszewski, Wrocław 1993 : [recenzja] Agnieszka Domasiewicz Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 396-400
"Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889). Funkcja artystyczna motywu przyrody", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1971 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 773-775